News

เลือกตั้ง 2562 : อภิสิทธิ์แถลงลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงหลังผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็น ว่า ขอบคุณประชาชนทุกคนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยวันนี้ ขอบคุณผู้ที่มอบคะแนนเสียงให้กับพรรคประชาธิปัตย์ แม้ว่าผลการนับคะแนนจะยังไม่ยุติ แต่ก็เป็นที่แน่ชัดว่าผลการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตนเองได้ตั้งไว้ ไม่ว่าเรื่องอันดับที่นั่งหรือจำนวนที่นั่ง และขอโทษผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนที่ไม่สามารถผลักดันแนวคิดของเราให้ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ และขออภัยเพื่อนๆผู้ร่วมอุดมการณ์ทุกคน ซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเป็นนักการเมืองคุณภาพทั้งที่เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคนที่มาสมัครเป็นครั้งแรก และคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจมาสืบสานอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์แต่ไม่สามารถประสบความสำเร็จเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรได้

"จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าองค์กร ขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่บัดนี้ และตามข้อบังคับของพรรค คณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่จะเป็นผู้รักษาการ กรรมการบริหารพรรคที่รักษาการอยู่นี้ รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้ง จะพิจารณาแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลตามข้อบังคับพรรคต่อไป กราบขอบพระคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ ให้การสนับสนุนตลอดเวลา และขอเรียนว่าความตั้งใจในการทำงานให้ประชาชนและพรรคไม่มีเสื่อมคลาย เพราะหนึ่งในเรื่องที่ต้องสร้างให้ได้คือสัจจะของนักการเมือง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจมาตลอด" นายอภิสิทธิ์ กล่าวในที่สุด