ฝุ่นพิษแม่สาย ยังอ่วม เช้านี้พุ่งสูงถึง 266 มคก./ลบ.ม.

วันที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 07:00 น.

Views

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.

- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย      266 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                   205 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน     178 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน            176 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่            164 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา                 164 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ

Tag : สนามข่าว 7 สี ฝุ่นละออง ค่าฝุ่นละออง ฝุ่น PM25 ฝุ่นพิษ ค่าฝุ่น PM25 ปัญหาฝุ่นละออง ฝุ่นPM25 ค่าฝุ่นวันนี้ ค่าฝุ่นละออง ภาคเหนือ ค่าฝุ่นภาคเหนือ วันนี้ ค่าฝุ่นภาคเหนือ