พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เอกชนขอทุกพรรคยอมรับผลการเลือกตั้ง 2562 ร่วมผลักดันประเทศ

วันที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการเลือกตั้งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ประชาชนได้ใช้สิทธิ์เลือกทิศทาง ร่วมกันผลักดันให้ประเทศไปในทิศทางใด ต้องการให้พรรคการเมืองใดเข้ามาบริหารประเทศชาติ และการเลือกตั้งครั้งนี้ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์และช่วยขับเคลื่อนประเทศชาติให้เดินหน้าต่อไป
             
สำหรับทิศทางเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้ง ถ้าทุกพรรคการเมืองยอมรับกติกาและผลการเลือกตั้ง ก็นำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลได้ โดยขอให้นำนโยบายที่ดีของแต่ละพรรคมาผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม ส่วนพรรคที่ไม่ได้รับเลือกตั้งเสียงข้างมาก ก็ขอให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าถ้าทุกคนรักษากติกาและกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ตั้งไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ
           
ทั้งนี้เชื่อว่าทุกพรรคการเมืองพยายามคัดสรรนโยบายที่ดี จากที่เห็นทำให้เกิดความมั่นใจและเชื่อว่าโครงการที่มีอยู่เดิมจะได้รับการสานต่อ เช่น นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) และกฎหมายต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ
     
โดยช่วงรอยต่อระหว่างรัฐบาลเดิมและรัฐบาลใหม่ ถ้าเป็นพรรคเดิมก็จะสามารถสานต่อนโยบายได้รวดเร็ว หากเป็นรัฐบาลชุดใหม่ก็เชื่อมั่นจะสามารถสานต่อนโยบายที่มีอยู่เดิมได้ ซึ่งขณะนี้ประชาชนและสังคมกำลังจับตาดูพรรคการเมืองที่จะเข้ามาว่าจะทำตามนโยบายที่ประกาศไว้หรือไม่ ถ้าปราศจากการคอร์รัปชัน ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง

Tag : เลือกตั้ง เกาะติดเลือกตั้ง 2562 คะแนนเลือกตั้ง ลงคะแนนเลือกตั้ง