ชาวบ้านคลองหอยโข่งเรียกร้องให้ปิดโรงแยกขยะ จ.สงขลา

วันที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 17:31 น.

Views

ชาวบ้านคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้ปิดโรงคัดแยกขยะ หลังจากได้รับผลกระทบ ทั้งกลิ่นเหม็น ทำน้ำเสีย

กลุ่มประชาชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมคลองหอยโข่ง และเครือข่ายร่วม 120 คน ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานคัดแยกขยะ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็นและมีน้ำเสีย ยื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เรียกร้องให้โรงแยกขยะแห่งนี้หยุดดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองจำไหร และคลองหอยโข่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องโรงแยกขยะแห่งนี้

การเดินทางมาของชาวบ้านในครั้งนี้ เพื่อต้องการใช้สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย ซึ่งการอนุญาตให้โรงงานประกอบการโดยไม่คำนึงถึงประชาชน เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและขัดแย้งกับวิสัยทัศน์ของอำเภอคลองหอยโข่ง ซึ่งเป็นที่ดินเพื่ออยู่อาศัย จึงขัดกับ พ.ร.บ.ผังเมือง ที่ผ่านมาเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นชาวบ้านจึงไม่อยากให้มีโรงคัดแยกขยะอยู่ในพื้นที่อีกต่อไป

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หลังจากที่ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวของชาวบ้านที่มาร่วมกันยื่นหนังสือ รับปากว่าจะเร่งรัดและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตลอดจนให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะต่อไป

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน โรงคัดแยกขยะ โรงงานคัดแยกขยะ โรงงานส่งกลิ่นเหม็น คลองหอยโข่ง สงขลา โรงแยกขยะ สงขลา