News

สหรัฐฯ ส่งเรือรบแล่นผ่านช่องแคบไต้หวัน คาดส่งผลต่อความสัมพันธ์จีน-สหรัฐ

สหรัฐฯ ส่งเรือรบแล่นผ่านช่องแคบไต้หวัน ซึ่งเป็นเขตอิทธพลของจีน คาดว่าจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ตึงเครียดมากขึ้นอีก

กองทัพสหรัฐฯ ส่งเรือพิฆาต 1 ลำ และเรือตรวจการณ์ชายฝั่งอีก 1 ลำ แล่นผ่านช่องแคบใต้หวัน จากด้านใต้ มุ่งหน้าขึ้นไปทางเหนือเมื่อวานนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ ที่พยายามจะส่งเรือรบ แล่นผ่านเข้า-ออกในช่องแคบนี้ให้มากขึ้น แม้ว่าจะถูกคัดค้านอย่างหนักจากจีนก็ตาม และยังเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ที่มีสิทธิเสรีภาพอย่างเปิดเผย ที่จะเคลื่อนเรือรบหรือเครื่องบินรบของตนผ่านเข้า-ออกบริเวณช่องแคบแห่งนี้ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ

การเคลื่อนเรือรบผ่านช่องแคบแห่งนี้ ถือเป็นการกระทำที่เสี่ยงต่อการเกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนมากขึ้น แต่รัฐบาลไต้หวัน กลับมองว่าเป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าสหรัฐฯ ให้การสนับสนุนไต้หวัน ที่กำลังตกอยู่ในภาวะขัดแย้งกับจีนมากขึ้น และปัญหาของไต้หวัน ถือเป็นหนึ่งในจุดขัดแย้งสำคัญ ที่สร้างรอยร้าวในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ นอกเหนือจากจากสงครามการค้า, การคว่ำบาตของสหรัฐฯต่อจีน ตลอดทั้งการแสดงพลังทางทหารของจีนในแถบทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สหรัฐฯเคลื่อนรบเข้าตรวจการณ์บริเวณน่านน้ำของทะเลนี้อย่างเสรีเช่นกัน