พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วิเคราะห์ผลสอบโอเน็ต ม.3 เด็กไทยยังอ่อนเลข-อังกฤษ ภาษาไทยคะแนนดีขึ้น

วันที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ผลสอบโอเน็ต ม.3 เด็ก ๆ เข้าดูกันไปเมื่อวานประกาศผลทางเว็บไซต์ สทศ. (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) (www.niets.or.th ) สอบ 4 วิชาหลัก คือภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
              
ปรากฏว่า ปีการศึกษานี้ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในวิชาภาษาไทยอยู่ที่ 54.42 จากคะแนนเต็ม 100 ถ้าเปรียบเทียบกับปีก่อน 48.29 ภาษาไทยคะแนนดีขึ้น ต่อที่วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยออกมา 30.04 ขยับขึ้นจากปีที่แล้ว 4 คะแนน และวิชาวิทยาศาสตร์ ทำได้ 36.10 ดีขึ้นจากปีที่แล้ว เช่นกัน และสุดท้ายโอเน็ตภาษาอังกฤษ ม.3 เฉลี่ยระดับประเทศ ออกมา 29.45 ลดจากปีที่แล้ว 1 คะแนน
             
ศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชี้คะแนนโอเน็ตปีนี้ กระเตื้องขึ้นจากปีก่อน แต่ส่วนใหญ่ เด็กที่ได้คะแนนโอเน็ตสูง ๆ มาจากการติวเข้ม กวดวิชา และยังสะท้อนความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและถ้าดูจากรายวิชา ต่อเนื่องมาหลายปี เด็กไทยได้คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ถึงครึ่ง ปีนี้ก็ยังย่ำอยู่ที่ 29-30 เปอร์เซ็นต์ ชี้ว่า 2 วิชานี้ ยังเป็นยาขมของเด็ก เด็กไทยส่วนใหญ่ยังอ่อน คิดคำนวณและใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ดีนัก
              
อาจารย์สมพงษ์ยังเป็นห่วงหลังเลือกตั้ง นโยบายการศึกษาเรื่องที่ดี ๆ จะไม่ได้รับการสานต่อ หลายเรื่องที่ดี ๆ เช่น Active Learning, ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และคืนครูสู่ห้องเรียน ไม่ควรถูกทิ้ง  เพราะในการหาเสียงนโยบายการศึกษา ถูกพูดถึงน้อยมาก พร้อมเสนอให้เร่งแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตเด็ก ให้มีความสุขในวัยเรียนมากขึ้น

Tag : โอเน็ต O-net