TDRI ห่วงรัฐบาลผสมขาดเสถียรภาพ หวั่นกระทบเศรษฐกิจไทย

วันที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 20:12 น.

Views

ทีดีอาร์ไอ ห่วงการจัดตั้งรัฐบาลผสม อาจทำให้การบริหารประเทศขาดเสถียรภาพ ซึ่งจะทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบไปด้วย

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ เป็นห่วงการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากหลายพรรคการเมือง หรือรัฐบาลผสม อาจส่งผลให้การบริหารประเทศขาดเสถียรภาพ โดยเฉพาะการขออนุมัติงบประมาณต่าง ๆ อาจล่าช้า ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจไทยด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลผสม ควรนำนโยบายทั้งหมดที่ได้หาเสียงไว้มาวิเคราะห์ และหาข้อสรุปร่วมกันว่า สิ่งไหนประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุด จึงค่อยขับเคลื่อนนโยบายนั้น โดยยอมรับว่า เป็นห่วงนโยบายปรับขึ้นค่าแรงงาน และการมอบสวัสดิการให้ประชาชนมากที่สุด เนื่องจากเป็นนโยบายที่ต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมาก

ด้าน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ย้ำ ต้องการให้ดูแลปัญหาคอร์รัปชันมากที่สุด และเร่งกระตุ้นกำลังซื้อ เพื่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ

ด้าน ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวว่า การที่รัฐบาลใหม่จะมีเสถียรภาพได้นั้น ต้องมีเสียงสนับสนุนมากกว่า 300 เสียง ซึ่งจะทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่น และมีโอกาสที่เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ จะไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยกว่า 1 แสนล้านบาท

Tag : TDRI ทีดีอาร์ไอ รัฐบาลผสม จัดตั้งรัฐบาลผสม เศรษฐกิจไทย