News

ไทม์ไลน์บัตรเลือกตั้ง ใครทำให้ช้า พิเคราะห์ดู

บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยถึงกรณี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า สาหตุที่ทำให้บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 1,500 ใบ จากกรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ขนส่งมาถึงไทยไม่ทันเวลา 17.00 น.ของวันที่ 24 มี.ค.62  ตามกำหนด และอาจจะกลายเป็นบัตรเสีย โดยอ้างว่า เกิดจากขั้นตอนการขนส่งล่าช้า ผ่านสายการบินนิวซีแลนด์ และการบินไทย โดยเมื่อวันที่ 23 มี.ค. บัตรเลือกตั้งยังตกค้างอยู่ที่คลังสินค้าของการบินไทย ว่า

การบินไทย ได้ทำไทม์ไลน์ ส่งบัตรเลือกตั้ง จากเวลลิงตัน มายังประเทศไทย ดังนี้

1. เมื่อเวลา 17.45 น. 18 มี.ค.2562 บัตรเลือกตั้งจากเมืองเวลลิงตัน มายังเมืองโอ๊คแลนด์ ขนส่งโดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบิน NZ448
2. เมื่อเวลา 18.44 น. วันที่ 18 มี.ค. บัตรเลือกตั้งมาถึงเมืองโอ๊คแลนด์
3. เมื่อวันที่ 18-21 มี.ค. บัตรเลือกตั้งอยู่ในคลังสินค้าสายการบินแอร์ นิวซีแลนด์
4. เมื่อเวลา 06.37 น. วันที่ 21 มี.ค. สายการบินแอร์นิว ซีแลนด์ ได้ส่งต่อบัตรเลือกตั้งให้กับ Menzies Aviation บริษัทเอาท์ซอร์สของการบินไทย
5. เวลา 10.00 น. วันที่ 22 มี.ค.62 Menzies Aviation ได้ทวงถามกับสายการบินแอร์นิว ซีแลนด์ เรื่องบัตรเลือกตั้งของไทย
6. เวลา 12.00 น. วันที่ 22 มี.ค.62 Menzies Aviation ได้รับมอบบัตรเลือกตั้ง
7. เวลา 14.50 น. วันที่ 23 มี.ค.62 บัตรถูกขนส่งมากับการบินไทย เที่ยวบิน TG492
8. เวลา 20.50 น. วันที่ 23 มี.ค. บัตรเลือกตั้งเดินทางมาถึง คลังสินค้าการบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
9. เวลา 17.00 น. วันที่ 23 มี.ค. ทางการบินไทยได้แจ้ง เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ ว่า บัตรจะมาถึง 20.50 น. สามารถมารับได้ในเวลา 22.00 - 22.30 น. แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ไม่สะดวกมารับ จะมารับเช้าวันที่ 24 มี.ค.62
10. เวลา 19.30 น. วันที่ 24 มี.ค.62 เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ มารับบัตรเลือกตั้ง
ทั้งนี้ การบินไทย ที่โอ๊คแลนด์ ไม่เคยได้รับการติดต่อประสานงานจาก สายการบิน แอร์ นิวซีแลนด์ และสถานทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน
ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 มี.ค.กกต.ได้รับถุงบัตรเลือกตั้งมาแล้ว จะพิจารณาถุงเมล์จากประเทศนิวซีแลนด์ ตามมาตรา 144 ในวันพรุ่งนี้ (26 มี.ค.)