ทิศทางประเทศ หลังเลือกตั้ง'62

วันที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 16:38 น.

Views

-24 มีนาคม 2562 เลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต (350 คน)
-กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง ภายใน 60 วัน นับจากวันเลือกตั้ง
-คำนวน สส.แบบบัญชีรายชื่อ (150 คน)
-สส. 500 คน (แบ่งเขต 350 คน/ บัญชีรายชื่อ 150 คน)
-รัฐสภา (สส.500 คน / สว. 250 คน)
-คสช.เลือก สว.250 คน ภายใน 3 วัน ( นับจาก กกต.ประกาศผลเลือกตั้ง สส.)
-พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้ง สว.
-เรียกประชุมรัฐสภา ภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศผลการเลือกตั้ง สส. โดยพระมหากษัตริย์ทรงทำรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภา
-รัฐสภา พิจารณาเห็นชอบ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
-พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
-คณะรัฐมนตรี ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระมหากษัตริย์
-คณะรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายใน 15 วัน นับจากวันเข้ารับตำแหน่ง

Tag : เกาะติดเลือกตั้ง 2562 เลือกตั้ง2562 เลือกตั้งประเทศไทย2562 7HDเลือกตั้ง62