พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและสถานที่สำคัญใจกลางของเมืองไลพ์ซิก

วันที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและสถานที่สำคัญใจกลางของเมืองไลพ์ซิก

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมืองไลพ์ซิก ไลพ์ซิก