พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อาทิ ผู้บริหารและพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่, ครอบครัวตันติรัตนโอภาส จังหวัดเพชรบุรี, วิรัชออร์ซิเดย์ฟาร์ม, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์, อาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท

ส่วนที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีคณะบุคคล และประชาชนนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อาทิ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์, ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยนาท และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ลงนามถวายพระพร ถวายพระพร โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์