ฝุ่นพิษ PM 2.5 ภาคเหนือยังเกินมาตราฐาน แม่สาย ยังครองแชมป์ที่ 207 มคก./ลบ.ม.

วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 07:08 น.

Views

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.

- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย     207 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน           127 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                  118 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน    108 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่           107 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ

Tag : สนามข่าว 7 สี ฝุ่นละออง ค่าฝุ่นละออง ฝุ่น PM25 ฝุ่นพิษ ค่าฝุ่น PM25 ปัญหาฝุ่นละออง ฝุ่นPM25 ค่าฝุ่นวันนี้ ค่าฝุ่นละออง ภาคเหนือ ค่าฝุ่นภาคเหนือ วันนี้ ค่าฝุ่นภาคเหนือ