พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กรมการขนส่งทางบก เร่งสรุปอัตราการปรับขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่ภายในปีนี้

วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการปรับขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับอัตราค่าเสียเวลา กรณีที่รถจอดนิ่ง หรือรถติดไม่เกิน 6 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง จะปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5% จากเดิมที่จะให้ปรับอัตราเริ่มต้นกิโลเมตรแรก จาก 35 บาท เป็น 40 บาท ซึ่งแนวทางดังกล่าว จะทำให้สามารถคงค่ากดมิเตอร์เริ่มต้นไว้ที่ 35 บาท ได้  โดยจะเร่งให้ได้ข้อสรุป เพื่อเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป คาดว่าจะปรับขึ้นได้ภายในปีนี้

ส่วนกรณีที่ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง และสุวรรณภูมิ เรียกร้องขอปรับขึ้นค่าโดยสารพิเศษ สำหรับผู้โดยสารที่มีสัมภาระกระเป๋าจำนวนมาก โดยเฉพาะรถแท็กซี่ที่สามารถรับสัมภาระได้จำนวนมาก กรมการขนส่งทางบกกำลังหาแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้ และไม่เป็นภาระต่อผู้โดยสารมากเกินไป ซึ่งได้ให้บริษัทท่าอากาศยานไทยไปพิจารณาข้อมูลจำนวน และขนาดกระเป๋าที่เหมาะสม ที่ผู้โดยสารต้องจ่ายค่าสัมภาระเพิ่มในส่วนนี้