พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สวนนงนุชพัทยาจัดภูมิทัศน์ชุมชนน่าอยู่ย่านบางกอกน้อย

วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

กองทัพภาคที่ 1ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร  สวนนงนุชพัทยา และภาคเอกชน ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ด้อยโอกาสตามชุมชนแออัดตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชน
              
โดยครั้งนี้ได้ดำเนินการสร้าง "Pocket Park ปอดแห่งใหม่" จัดภูมิทัศน์ด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ ให้เกิดความสวยงาม และความร่มรื่น กลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัย ในชุมชนวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ใช้ออกกำลังกาย และพื้นที่สีเขียวนี้เอง ก็จะช่วยสร้างปอดให้กับชุมชนอีกด้วย ซึ่งสวนนงนุช ยังได้ปรับปรุงพื้นที่รอบชุมชน โดยการทาสีใหม่ ให้เกิดความสดใสสวยงาม
              
นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ระบุว่า ครั้งนี้ดำเนินการมาเป็นสวนที่ 9 แล้ว ที่สร้างให้กับชุมชนแออัด ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 1 ก็เตรียมจะขยายต่อไปยังต่างจังหวัดอีก 26 จังหวัดด้วย