ไทยร่วง 6 อันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ฟินแลนด์ ยังนั่งแท่นแชมป์เก่า

วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 13:01 น.

Views

เครือข่ายทางออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ เอสดีเอสเอ็น ขององค์การสหประชาชาติ เปิดเผยว่า ประเทศที่ประชาชนมีความสุขที่สุดในโลกคือ ฟินแลนด์ ตามมาด้วย นอร์เวย์ เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง 5 อันดับแรกจะไม่เปลี่ยนแปลง ส่วน ไทย ได้อันดับที่ 52 ตกลงมาจากเมื่อปีก่อน ที่อันดับ 46 โดยเกณฑ์การประเมินจะใช้ตัวชี้วัด 6 ปัจจัย ได้แก่ รายได้ ความเสรี ความเชื่อมั่น อายุขัย การสนับสนุนทางสังคม และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

โดยในปีนี้จะเน้นเรื่องของผู้คนที่อพยพภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วย ขณะที่ เอกอัครราชทูตไทยในฟินแลนด์ กล่าวว่า สาเหตุที่ ฟินแลนด์  ครองอันดับ 1 มาโดยตลอด อาจเป็นเพราะฟินแลนด์มีอากาศบริสุทธิ์ ระบบความปลอดภัยเข้มงวด และมีความเท่าเทียมกันในสังคม ขณะที่ สหรัฐอเมริกา ตกอันดับไปเป็นทิ่ 18 และแม้ว่า อังกฤษ กำลังอยู่ในภาวะไม่แน่นอนของการเบร็กซิท แต่อันดับของประชาชนที่มีความสุขกลับเพิ่มขึ้น 4 อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 15 อีกประเทศที่ประชาชนมีความสุขน้อยที่สุดคือ ประเทศเซาท์ ซูดาน

Tag : รอบรั้วรอบโลก ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก อันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ไทย ฟินแลนด์