พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ยังต้องดูท่าทีจากที่ประชุม กกต. กรณีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากนิวซีแลนด์

วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

รายงานสดจาก กกต. : วันนี้ยังต้องดูท่าทีจากที่ประชุม กกต. กรณีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากนิวซีแลนด์ ว่า กกต. จะตัดสินปัญหานี้อย่างไร...