พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

การซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารค ขบวนที่ 1 และ 2

วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้จัดฝึกซ้อมริ้วขบวนที่ 1 และ 2 ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์เป็นครั้งแรก

วันนี้จะฝึกซ้อมการเคลื่อนขบวนไปยังจุดเทียบเกย ซ้อมท่าเดิน จังหวะการเดิน ของริ้วขบวน และเครื่องสูงจำลอง สำหรับริ้วขบวนที่ 1 เป็นริ้วขบวนแห่พระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ และพระราชลัญจกร ใช้พระราชยานกง จากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังพระแท่นมณฑลพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง ริ้วขบวนที่ 1 จะได้ซักซ้อมเพื่อเตรียมเคลื่อนขบวนในวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ใช้กำลังพล 133 นาย

จากนั้น ในวันที่ 4 พฤษภาคม เป็นริ้วขบวนที่ 2 หรือ ริ้วขบวนราบใหญ่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะประทับบนพระราชยานพุดตานทอง ไปทรงประกาศพระองค์ เป็นพุทธศาสนูปถัมภก จากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระยะทาง 220 เมตร  จากนั้น ขบวนจะเคลื่อนออกจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ใช้กำลังพล 343 นาย