คอลัมน์หมายเลข 7 : ส่งมอบสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ตอนที่ 1

วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย รับมอบสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคามจากรองอธิบดีกรมทางหลวง ค่าก่อสร้าง 168 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสนามกีฬาแห่งแรกจากทั้งหมด 7 จังหวัดและศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติอีกหนึ่งแห่ง วงเงิน 1,270 ล้านบาท ที่ได้มีการแก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU (Memorandum of Understanding) ให้สามารถส่งมอบรายการก่อสร้างสนามกีฬาบางส่วนที่เสร็จสมบูรณ์ได้มาตรฐานการกีฬาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ หลังพ้นกำหนดตั้งแต่เดือนกันยายน 2558

ความพยายามในการส่งมอบสนามกีฬาเกิดขึ้นตลอด 2 ปี ที่ผ่านมาหลัง สตง. และคอลัมน์หมายเลข 7 สะท้อนปัญหา ผู้บริหารยุคปัจจุบันของทั้ง 2 หน่วยงานจับมือเข้าพบ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ขณะเป็นผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. เพื่อหารือระเบียบข้อกฎหมายหากแก้ไข MOU จากเดิมที่ต้องรับมอบทั้งโครงการ

ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้ กกท. ก่อสร้างสนามกีฬาระดับจังหวัด แต่ กกท. ไม่ประกวดราคาว่าจ้างเอกชน ไปทำ MOU ในปี 2555 ให้กรมทางหลวงก่อสร้างสนามกีฬา รวม 9 แห่งใน 8 จังหวัด วงเงินกว่า 1,400  ล้านบาทสุดท้ายงานไม่เสร็จตามกำหนด สตง. ตรวจพบพิรุธสร้างหลักฐานเท็จ ทั้งการจ้างแรงงานและการจัดซื้อวัสดุ โดยการทำ MOU เปิดช่องให้มีการเบิกเงินไปมากกว่าปริมาณงานที่ทำงานล่าช้าก็ไม่มีค่าปรับ เพราะไม่ได้จัดจ้างตามระเบียบราชการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. อยู่ระหว่างไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้


FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7