พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กระทรวงมหาดไทยส่งมอบคนโทน้ำอภิเษกให้แต่ละจังหวัด

วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

กระทรวงมหาดไทยส่งมอบคนโทน้ำอภิเษก และอุปกรณ์ให้ทุกจังหวัดนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ซึ่งแต่ละจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมพาหนะ มารับคนโทน้ำอภิเษก  จำนวน  1 ใบ พร้อมกล่อง ขันน้ำสาคร พร้อมที่ตัก ตามจำนวนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด  เทียนชัย 1 เล่ม เทียนมหามงคล 1 เล่มและเทียนพุทธาภิเษก จำนวน 2 เล่ม โดยชุดแรกกำหนดให้ 40 จังหวัดมารับ 3 วัน จากนั้นจะทยอยให้จังหวัดที่เหลือมารับภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ 
              
ทั้งนี้พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันจัดเตรียมอุปกรณ์ที่มีตราสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้ว และในช่วงต้นเดือนเมษายน 2562  เป็นต้นไปจะเป็นการเตรียมความพร้อมทุกด้าน  ตั้งแต่ให้จังหวัดจัดทำน้ำอภิเษก เพื่อให้เกิดความถูกต้อง สวยงาม และสมพระเกียรติยศ
               
โดยวันที่ 10 เมษายน 2562 เป็นการเชิญคนโทน้ำอภิเษกมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย วันที่ 11 เมษายน 2562 เป็นการซักซ้อมเดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม    และจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนวันที่  18 เมษายน 2562 เป็นพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษกตั้งแต่เวลา  07.00  น.  และในเวลา 15.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม ณ วิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ส่วนวันที่ 19 เมษายน  2562  เวลา  6.30 น.เป็นการเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
              
ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย  และกรุงเทพมหานคร จัดเตรียมเส้นทางตั้งแต่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร  จนถึงพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับการทำสัญลักษณ์บนถนน ส่วนในต่างจังหวัดจะเริ่มเตรียมสถานที่ปรับภูมิทัศน์ในบริเวณจัดพิธีพลีกรรม ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ควบคู่กับเตรียมซักซ้อมปฏิบัติในพื้นที่