News

ระดมกำลังเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควัน จ.เชียงใหม่

สถานการณ์หมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงวิกฤตต่อเนื่อง ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ยังอยู่ในระดับสีแดง หลายหน่วยงานเร่งระดมแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

ระดมกำลัง เร่งแก้ปัญหาหมอกควัน จ.เชียงใหม่
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประสาน 18 หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ของตนเอง ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้น ติดตั้งอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำที่สะพานนวรัฐ, ประตูท่าแพ, รอบคูเมือง และยังเปิดให้ประชาชนส่งคำแนะนำ คำวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงาน เพื่อสำรวจความคิดเห็นประชาชนว่าต้องการให้จังหวัดทำอย่างไร ซึ่งได้นำแผนการต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเร่งแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในการป้องกันฝุ่นควันด้วย

ด้าน สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานจำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคที่ได้รับผลกระทบจากภาวะหมอกควัน ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม ถึง 23 มีนาคม พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจทุกชนิด 4,870 คน, โรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด 3,767 คน, โรคผิวหนังอักเสบ 374 คน และโรคตาอักเสบ 339 คน

ระดมกำลังเข้าดับไฟป่า ดอยผาฮี้ จ.เชียงราย
จังหวัดเชียงราย เกิดเพลิงลุกไหม้ในป่าสน ริมถนนเลียบตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา เขตบ้านผาฮี้ ตำบลโป่งงาม หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวของอำเภอแม่สาย โดยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุง ได้จัดกำลังออกไปสมทบกับราษฎรอาสาป้องกันไฟป่า แต่เนื่องจากเพลิงได้ลุกไหม้จากริมถนน ลุกลามลงไปในเหวที่มีความลึกกว่า 200 เมตร ทำให้ยากต่อการเข้าดับเพลิง จึงทำได้เพียงแค่เฝ้าระวังไม่ให้เพลิงลุกลาม

สาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ คาดว่าเป็นการจงใจเผาของผู้ไม่ประสงค์ดี ซึ่งเป็นไปได้หลายกรณี ทั้งการเผาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของชาวบ้าน แต่สาเหตุที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสันนิษฐานไว้ เป็นการลงมือเผาเพื่อเบี่ยงความสนใจของเจ้าหน้าที่ โดยขบวนการผู้ค้ายาเสพติด เพื่อลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามฝั่งเข้ามาในเขตไทย

เร่งแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างเร่งด่วน จ.แม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมสั่งการพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน กำชับให้ทุกหน่วยเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างเร่งด่วน โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการปิดป่า จัดตั้งจุดตรวจด เข้มงวดการนำอาวุธผิดกฎหมายล่าสัตว์ และสิ่งที่จะนำไปจุดไฟ ให้ฝ่ายปกครองเตรียมแผนพิจารณาโทษทางวินัยกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่เกิดความร้อนจำนวนมาก หรือเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ไม่มีการแก้ไข

โดยให้ศูนย์เฉพาะกิจเพิ่มความเข้มข้นจัดชุดเคลื่อนที่เร็วระดับอำเภอและตำบล มีความพร้อมในการเข้าดับไฟป่า ตั้งรางวัลนำจับสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสจนสามารถนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบจุดไฟ และหากพื้นที่ใดมีสถานการณ์เกินกำลังความสามารถ ให้รีบรายงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอนทันที

ระดมฉีดพ่นน้ำตลอดวัน แก้วิกฤตหมอกควัน จ.ตาก
จังหวัดตาก สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองและหมอกควัน ยังคงเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง 5 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 22-26 มีนาคม ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมควบคุมมลพิษ อำเภอแม่สอด เมื่อวานนี้ (26 มี.ค.) วัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 วัดได้ที่ 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟป่าและการจุดไฟเผา ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง