News

สีสัน ชาวลพบุรีเร่งผลิตดินสอพองขายช่วงสงกรานต์

บ้านเรือน กว่า 150 หลัง อยู่ท่ามกลางลานตากดินสีขาว ที่นี่คือ หมู่บ้านหินสองก้อน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตดินสอพองบริสุทธิ์แหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศ ชาวบ้านมีอาชีพหลักในการผลิตดินสอพอง ป้อนสู่ตลาดภาคอุตสาหกรรม ทั้งโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ยาสีฟัน ธูป สีทาบ้าน สีรถยนต์

กระบวนการผลิต เริ่มจากการฉีดน้ำกรองเศษหินเศษดินออกแล้วนำน้ำดินที่ลักษณะเป็นโคลนเทลงในบ่อพักรอจนดินตกตะกอนเป็นชั้นแป้งละเอียด ตักน้ำออกแล้วนำดินที่ยังเปียกมาใส่แท่นพิมพ์กดลงเป็นรูปร่าง ตากแดดประมาณ 1 - 2 วัน จนแห้ง ก่อนบรรจุถุงส่งขาย ส่วนก้อนขนาดใหญ่ทำไว้เพื่อส่งขายให้กับโรงงาน ก้อนเล็กๆ ที่กดจากพิมพ์รูปร่างเป็นจีบสวยงามนิยมใช้ในเทศกาลสงกรานต์ นำไปผสมน้ำสะอาด เล่นในช่วงเทศกาล ซึ่งแนะนำว่าควรผสมดินสอพองกับน้ำสะอาดเท่านั้น ไม่ควรเติมสี หรือกลิ่นเข้าไป เล่นแต่พองาม ระวังไม่ให้เข้าตา เข้าปาก หรือถูกบริเวณผิวหนังที่บอบบางจะทำให้เกิดอันตรายได้

โดยปกติชาวบ้านผลิตดินสอพองตลอดทั้งปี ยกเว้นช่วงหน้าฝน แต่ในช่วงเดือนมีนาคม จะเร่งผลิตมากขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงที่อากาศร้อนจัด ดินสอพองตากแห้งไว และเร่งผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากเดือนเมษายน เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนนิยมใช้ดินสอพองมากที่สุด