ตม.เสนอ พ.ร.บ.ใหม่แก้อาชญากรข้ามชาติ

วันที่ 27 มี.ค. 2562 เวลา 01:15 น.

Views

การเสนอแก้ พ.ร.บ.ตม. 2522 มีสาระสำคัญ 3 แนวทาง คือ การคัดกรองบุคคลที่จะเข้าประเทศ โดยเฉพาะการขออยู่ต่อ เพื่อเลี้ยงดูบุตร คู่สมรส หรือแม้แต่การทำธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมาเกิดปัญหาระบบนายหน้าและไม่ได้มีการคงเงินค้ำประกันในบัญชีตามเงื่อนไข 6 เดือน วงเงิน 800,000 บาท และยังมีความพยายามที่จะให้คนต่างด้าวอยู่อาศัย โดยไม่แจ้งการเข้าพัก ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่แค่ตักเตือน แต่ใน พ.ร.บ.ตม.ฉบับแก้ไข จะมีการเพิ่มโทษผู้ให้แหล่งพักพิงโดยไม่แจ้งด้วย

นอกจากนี้จะได้เสนอการปรับแก้ดวงตราที่ลงประทับบนหนังสือเดินทาง หรือวีซ่า โดยจะปรับจากของเดิมให้มีลักษณะคล้ายธงชาติ ในการลงตราขาเข้าเมือง และเป็นรวงข้าวในส่วนของขาออกเมือง โดยจะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ให้เจ้าหน้าที่ได้ลงตราประทับประจำตัว ซึ่งมีการระบุหมายเลขของผู้เป็นเจ้าของที่ต้องรับผิดชอบหากเกิดปัญหาขึ้น

ส่วนการขออยู่ต่อ เพื่อการทำธุรกิจ ในอดีตการเข้ามาลงทุนจะเป็นการแจ้งเข้าในลักษณะนักท่องเที่ยว ผ่านกลุ่มนายหน้า แต่ พ.ร.บ.ใหม่ จะปรับแก้ให้มีช่องทางสำหรับแจ้งการเข้ามาในลักษณะการลงทุน เพื่อจะให้ง่ายต่อการตรวจสอบ

พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง บอกด้วยว่า การทำงานภายใต้ พ.ร.บ.ตม.ฉบับแก้ไข ซึ่งใช้มากว่า 40 ปี จะทำให้งานรวดเร็วและรัดกุมขึ้น ลดความเสี่ยงที่อาชญากรข้ามชาติจะแฝงตัวเข้ามาและยังเป็นการช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence - ปัญญาประดิษฐ์) เข้ามาปรับใช้ด้วย ซึ่งความทันสมัยจะทำให้ขั้นตอนการคัดกรองคนเข้าเมืองทำได้เสร็จภายใน 7 นาที หลังการสแกนลายนิ้วมือทั้ง 10 และม่านตา