คอลัมน์หมายเลข 7 : ส่งมอบสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ตอนที่ 2

วันที่ 27 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือของทุกฝ่าย โครงการนี้เกิดขึ้นในช่วงปี 2555 ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยในขณะนั้นไม่จัดประกวดราคาหาผู้รับจ้างก่อสร้างสนามกีฬา แต่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU (Memorandum of Understanding) ให้กรมทางหลวงก่อสร้าง รวม 9 แห่งใน 8 จังหวัด วงเงินกว่า 1,400 ล้านบาท พ้นกำหนดตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 แต่งานก่อสร้างยังไม่เสร็จ ขณะเดียวกันมีการเบิกเงินค่าก่อสร้างไปเกือบครบ

คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลร่วมกับ สตง.ตั้งแต่ปี 2560 และยังคงเกาะติดเรื่องนี้ จนมีการส่งมอบสนามกีฬาแห่งแรกที่จังหวัดมหาสารคาม รวม 5 รายการยกเว้นสนามเทนนิส อยู่ระหว่างแก้ไขเป็นครั้งที่ 3 น่าสังเกตว่า ปัญหาพื้นสนามเทนนิสแตกร้าว ไม่ผ่านการตรวจรับ เกิดขึ้นกับสนามเทนนิสเกือบทุกแห่งในโครงการนี้

การการกีฬาแห่งประเทศไทย ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา รวมถึงการแก้ไข MOU ให้สามารถทยอยส่งมอบบางรายการที่เสร็จสมบูรณ์ จากเดิมที่ต้องส่งมอบและตรวจรับทั้งโครงการ

หลังส่งมอบสนามเทนนิส กกท.จะถ่ายโอนภารกิจนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามดูแลต่อไป

สำหรับสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม มีเงินค่าก่อสร้างเหลือกว่า 24.7 ล้านบาท กรมทางหลวงส่งคืนให้ กกท.แล้ว


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7