สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 39

วันที่ 27 มี.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันนี้เสนอตอน "แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดพิจิตร"

Tag : สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดหนองบัวลำภู แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดพิจิตร สารคดีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก