ตั้งชื่อลูกว่า ออมสิน รับเลยขวัญถุง 5,000 บาท เนื่องในวาระครบรอบ 106 ปี

วันที่ 28 มี.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

เนื่องในวาระครบรอบ 106 ปี ธนาคารออมสิน ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมพิเศษ โดยจะมอบเงินทุนประเดิม หรือเงินขวัญถุง ให้แก่เด็กที่เกิดในวันออมสินในวันที่ 1 เมษายน คนละ 500 บาทและพิเศษ หากใครตั้งชื่อเด็กแรกเกิดว่า "ออมสิน" ธนาคารจะให้ทุนประเดิม 5,000 บาท เพียงนำ สูติบัตรของเด็ก พร้อมด้วยทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา-มารดา มาแสดง ที่สาขาธนาคารออมสินใกล้บ้านภายในเดือนธันวาคม 2562 ก็สามารถรับเงินขวัญถุง เพื่อเริ่มต้นสร้างนิสัยการออมให้แก่เด็กได้เลย

นอกจากนี้ยังเตรียมมอบกระปุก "เครื่องแขวนไทย" เป็นที่ระลึก 1 กระปุกต่อ 1 ท่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ให้แก่ผู้เปิดบัญชีเงินฝากใหม่หรือฝากเพิ่มบัญชีเงินฝากประเภทใดก็ได้ ไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 500 บาท

สำหรับกระปุกออมสิน "เครื่องแขวนไทย" มีความหมาย เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมดีงามของไทย โดยใช้ลวดลายของเครื่องแขวนไทยมาตกแต่งบนกระปุก เพื่อน้อมสำนึกในพระพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดธนาคารออมสิน และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์

Tag : ตั้งชื่อลูกว่า ออมสิน ออมสิน ธนาคารออมสิน