News

สมชัยท้าใช้ม.44 ทางออกบัตรเสียนิวซีแลนด์

จากกรณี ที่ประชุมกกต. มีมติเอกฉันท์ ให้บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จากนิวซีแลนด์ ทั้ง 1,542 ใบ เป็นบัตรเสีย เนื่องจากจัดส่งไม่ทันเวลานับคะแนน นั้น

ด้านนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)และผู้สมัครส.ส.สมุทรสาครพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงปัญหาบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านิวซีแลนด์ ระบุว่า บัตรนิวซีแลนด์อีกรอบ ว่าจะไม่เขียนเรื่องนี้ แต่มีคำถามมามากมายทุกวัน เลยต้องขอให้ความเห็นแบบรวบยอดดังนี้

1. ถามว่า หากผมเป็น กกต.จะวินิจฉัยว่าบัตรดังกล่าว เป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย

คำตอบ ผมต้องวินิจฉัยเป็นบัตรเสีย เพราะเป็นไปตามพรป.ส.ส. มาตรา ๑๑๔ ที่กำหนดให้บัตรที่มาถึงเลยเวลาปิดหีบ ถือเป็นบัตรเสียที่ไม่สามารถนำมานับคะแนน หากวินิจฉัยเป็นบัตรดี แปลว่า กกต.ทำผิดกฎหมาย

2. แล้วจะจบเพียงแค่โทษกันไปโทษกันมาและบอกว่าเสียใจหรือไม่

คำตอบ ไม่ เพราะเป็นเรื่องที่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนอย่างจริงจังและรวดเร็วและตอบสังคมว่า เป็นความผิดพลาดของใคร จุดใด ใครปฏิบัติ ใครกำกับดูแล และได้ใช้ความพยายามถึงที่สุดในการนำส่งบัตรเลือกตั้งแล้วหรือไม่ หากผิดที่จุดใดต้องมีการลงโทษอย่างจริงจัง

3. หากผมเป็น กกต.ในสถานการณ์ดังกล่าวที่บัตรมาถึงกลางคืนวันที่ 23 มีนาคม และ วันรุ่งขึ้นเป็นวันเลือกตั้งและเลยกำหนดการที่จะกระจายบัตรไปยังเขต ผมจะทำอย่างไร

คำตอบ หากทราบสถานการณ์ดังกล่าว ผมจะสั่งการให้กระจายบัตรทันทีเท่าที่สามารถทำได้ ลดขั้นตอนทางราชการทุกขั้นตอน ส่งบัตรในเช้าวันที่ 24 เชื่อว่า โดยศักยภาพของการขนส่งไทย น่าจะส่งทันทุกเขตก่อนเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24 แต่หากไม่ทันบางส่วน ก็ยังดีที่บางส่วนสามารถส่งถึง

4. บัตรจำนวนดังกล่าว จะมีผลทำให้การเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

คำตอบ บัตรมีจำนวน 1,542 ใบ เป็นบัตรของเขตต่างๆ 350 เขต หากหารเฉลี่ย จะอยู่ไม่ถึง 5 ใบต่อเขต แต่มีความเป็นไปได้ว่าบางเขตอาจไม่มีและบางเขตอาจมีเกิน 10 ใบ แม้ว่าอาจไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับเลือกตั้ง แต่ทุกเสียงที่ออกล้วนมีความหมาย คะแนนรวมอาจมีผลต่อการคำนวณเศษทศนิยม ที่มีผลต่อการเพิ่มหรือลด ส.ส.บัญชีรายชื่อ ดังนั้นจะบอกว่าไม่สำคัญไม่ได้

5. วันนี้ มีทางออกอย่างไร

คำตอบ ม.44 สิครับ ทางเดียว กล้าไหม ใช้ให้เป็นประโยชน์ ให้โปร่งใส กกต.ไม่ต้องทำผิดกฎหมาย หรือกลัวเปิดออกมาแล้วผลจะเปลี่ยน