คอลัมน์หมายเลข 7 : น้ำดื่มประชารัฐตำบลบางสมบูรณ์ยังผลิตไม่ได้

วันที่ 28 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

กำนันตำบลบางสมบูรณ์ เรียกประชุมประธานกองทุนหมู่บ้าน ที่รวมกลุ่มกันจัดทำโครงการน้ำดื่มประชารัฐตำบลบางสมบูรณ์ ใช้จ่ายเงินแผ่นดินไปแล้ว 6,000,000 บาท แต่ยังไม่สามารถผลิตน้ำดื่มจำหน่ายได้

คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ติดตามเรื่องนี้เดือนตุลาคมปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับปาก สิ้นเดือนตุลาคมพร้อมเดินเครื่องผลิตน้ำดื่มจำหน่าย กลับไปติดตามอีกครั้งสัปดาห์ที่แล้ว ยังไม่คืบหน้า ยิ่งไปกว่านั้น ต้องใช้งบประมาณอีก 400,000 บาท

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อนุมัติงบประมาณ เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ หมู่บ้านละ 500,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 โดยกองทุนหมู่บ้านตำบลบางสมบูรณ์รวมกลุ่มกัน 12 หมู่บ้าน เป็นเงิน 6,000,000 บาท จากนั้นทำเรื่องของบเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านอีกหมู่บ้านละ 200,000 บาท

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7