บัวบูชา พาเที่ยว : พิพิธภัณฑ์หินแปลก

วันที่ 29 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ไปชม หินงู หินห่านฟ้า หินสุดจะหาคำมาบอกฟ้า เป็นชื่อในจินตนาการของหินรูปทรงต่างๆ ที่พิพิธภัณฑ์หินแปลก จ.ปทุมธานี ไปพิสูจน์กันว่าจะเหมือนขนาดไหน...

Tag : บัวบูชา พาเที่ยว