"ไทกร"ด่าแรง"เลือกตั้งจอมปลอม"เพราะมีบัตรเลือกตั้งเพิ่มจากที่นับไว้ก่อนกว่า 4 ล้านใบ

วันที่ 29 มี.ค. 2562 เวลา 14:52 น.

Views

นายไทกร พลสุวรรณ อดีตแกนนำกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก วิจารณ์การเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม เป็นการเลือกตั้งจอมปลอม เพราะบัตรเลือกตั้งของกกต.มีเท้า เขย่งได้เดินได้ จึงสามารถเดินทางมารวมบัตรเลือกตั้งที่นับไว้ก่อนหน้านี้เพิ่มอีกกว่า 4 ล้านใบ

นายไทกรโพสต์ใจความว่า Fake Election การเลือกตั้งจอมปลอม "บัตรเขย่ง" ความน่าเชื่อถือของ กกต. ติดลบเมื่อชี้แจงว่า "บัตรเลือกตั้งมีตีน"

วันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 21.30 น. กกต. แถลงผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งว่า มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศรวม 65.96 % ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด รวมผู้มาใช้สิทธิ์ 33,775,230 คน จากผู้มีสิทธิ์ 51 ล้านคนนับไปแล้ว 95%

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14.50 น. กกต. แถลงผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งว่า มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศรวม 74.69% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด รวมผู้มาใช้สิทธิ์ 38,268,375 คน จากผู้มีสิทธิ์ 51 ล้านคน นับเสร็จสิ้นทั้ง 100% มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากวันที่ 24 มีนาคม 2562 จำนวน 4,493,145 คะแนน แสดงว่า มีใบบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากวันที่ 24 มีนาคม 2562 จำนวน 4,493,145 ใบ

ซึ่งบัตรดังกล่าวน่าจะมีเท้าหรือมีตีน ตามที่ กกต. ได้แถลงไปว่า "บัตรเขย่ง" จึงสามารถเดินทางมาสมทบกับบัตรเลือกตั้งก่อนหน้านี้ได้ หมายเหตุ ยอดรวมของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศในวันที่ 24 มีนาคม 2562 มาจากการแจ้งยอดของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดต่างๆ ให้ กกต. จังหวัดทราบ แล้ว กกต. จังหวัดแจ้งให้ กกต.กลางที่กรุงเทพฯได้รับทราบ ซึ่งจะเป็นตัวเลขแรกที่ต้องแจ้งก่อนการเปิดหีบนับคะแนนตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ

เมื่อย้อนดูข่าวเก่า จึงทราบว่า กกต. สั่งพิมพ์บัตรเลือกตั้งทั้งหมด 56 ล้านใบ เกินจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ 51 ล้านคน พิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินไป 5 ล้านใบ เรื่องนี้จะปล่อยผ่านไปไม่ได้ เพราะกระทบต่อความน่าเชื่อถืออย่างยิ่งของสภาผู้แทนราษฎรและของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นตามมา คนไทยและนานาชาติจะไม่เชื่อถือเพราะรัฐบาลเกิดจากการเลือกตั้งที่จอมปลอม การทุจริตการเลือกตั้ง รัฐบาลเกิดจากการโกงการเลือกตั้ง ซึ่งจะนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองครั้งใหญ่ ไทยจะกลายเป็นเวเนซุเอลาภาคสอง ต่างชาติจะถือโอกาสแทรกแซงหายนะจะเกิดขึ้น

Tag : ไทกรพลสุวรรณ เลือกตั้ง กกต การเมือง