เตรียมสั่งห้ามเผาอ้อยเด็ดขาด นำร่อง จ.กาญจนบุรี

วันที่ 29 มี.ค. 2562 เวลา 19:39 น.

Views

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งผลักดันการห้ามเผาอ้อยเด็ดขาด เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เตรียมนำร่องเริ่มที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแห่งแรก

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ว่า เตรียมกำหนดพื้นที่ห้ามเผาอ้อยเด็ดขาด โดยจะนำร่องที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดแรก ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในฤดูการผลิตปี 2563/2564 ก่อนที่จะขยายไปยังจังหวัดอื่นต่อไป โดยได้สั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดเร่งประสานงานกับทุกฝ่าย ให้สนับสนุนการใช้รถตัดอ้อยแทน

ทั้งนี้ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีความเหมาะสมในการผลักดันใช้รถตัดอ้อย เพราะขณะนี้มีชาวไร่อ้อยส่วนหนึ่งเผาอ้อยเพื่อตัด เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน และมีชาวไร่อ้อยที่ใช้รถตัดอ้อยอยู่พอสมควร ซึ่งต้องร่วมมือกับโรงงานและชาวไร่อ้อยในพื้นที่ โดยจังหวัดกาญจนบุรีมีโรงงานน้ำตาล 10 แห่ง และมีพื้นที่ปลูกอ้อย 400,000 ไร่ ถ้าประสบความสำเร็จ จะเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในระยะยาว

Tag : เผาอ้อย ฝุ่นละออง ปัญหาฝุ่นละออง กาญจนบุรี ห้ามเผาอ้อย ห้ามเผาอ้อย กาญจนบุรี เผาอ้อย กาญจนบุรี ฝุ่นละออง PM25 พื้นที่ห้ามเผาอ้อย