กกต.แจง แอปพลิเคชันรายงานผลเลือกตั้งไม่ได้ถูกแฮก ชี้ไม่ส่งผลต่อคะแนน

วันที่ 29 มี.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

ช่วงเที่ยงที่ผ่านมา สำนักงาน กกต. ชี้แจงกรณีที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว กรณีระบบการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง สส. อย่างไม่เป็นทางการ Rapid Report ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีความคลาดเคลื่อนนั้น กกต. ได้ประสานสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ สพร. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงดังนี้

กกต.ได้ร่วมกับ สพร.พัฒนาระบบการรายงาน ผลคะแนนเลือกตั้ง สส. อย่างไม่เป็นทางการ ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานข้อมูล ผลคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทันที ที่แต่ละหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนเสร็จสิ้น เพื่อให้ทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลาอันรวดเร็ว

สพร. เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งการพัฒนาระบบบริการ รวมถึงการดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐาน และความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ ให้หน่วยงานภาครัฐมากว่า 20 ปี

โดยได้ออกแบบระบบการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ตามมาตรฐาน ซึ่งในภาพรวมระบบใช้งานได้ตามปกติ แต่สำหรับในช่วงแรกของการรายงานผล ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีข้อมูลเข้ามาพร้อมกันจำนวนมาก และการแสดงผลข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนนั้น ได้มีการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องทันที โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง และการประมวลผลข้อมูลอื่นๆ จึงขอยืนยันว่าข้อมูลผลคะแนนที่ส่งต่อให้กับสื่อมวลชนรายงานในวันเลือกตั้ง มาจากฐานข้อมูลกลางที่ถูกต้องครบถ้วน

กรณีมีข่าวว่า ระบบการรายงานผลฯ ล่ม เนื่องจากถูกแฮกนั้น ขอชี้แจงว่า ระบบการรายงานผลฯ ถูกโจมตีจริง แต่ไม่สามารถแฮกเข้าระบบได้ เนื่องจากได้เตรียมการรองรับไว้อยู่แล้ว ระบบจึงไม่มีการล่ม ส่วนในกรณีที่พบว่าบางช่วงข้อมูลไม่มีการเคลื่อนไหว เกิดจากขณะนั้นมีการเรียกใช้ข้อมูลพร้อมกันจำนวนมาก ทำให้ระบบทำงานหนัก จึงต้องแก้ไขปัญหาโดยการปล่อยข้อมูลเป็นระยะๆ โดยระบบไม่ได้ล่ม

เช่นเดียวกับการรายงานผลคะแนนในช่วงท้ายของวันเลือกตั้ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คะแนนเข้ามาร้อยละ 93 แล้ว ข้อมูลมีการเคลื่อนไหวช้ามาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลเข้ามาไม่มากพอ ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซ็นต์ข้อมูล แต่ระบบยังคงทำงานเป็นปกติ

สำหรับการแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ในวันเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ต้องแสดงผลไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด

Tag : เลือกตั้ง เกาะติดเลือกตั้ง2562 เลือกตั้ง2562