News

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 41

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันนี้เสนอตอน "แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี"