News

กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมสั่งห้ามเผาอ้อยเด็ดขาดนำร่อง จ.กาญจนบุรี

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ว่า เตรียมกำหนดพื้นที่ห้ามเผาอ้อยเด็ดขาด โดยจะนำร่องที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดแรก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในฤดูการผลิตปี 2563/2564 ก่อนที่จะขยายไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นต่อไป

ทั้งนี้ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีความเหมาะสม ในการผลักดันนำร่องนำรถตัดอ้อยเข้าไปดำเนินการ ซึ่งต้องร่วมมือกับทางโรงงานและชาวไร่อ้อยในพื้นที่ โดยจังหวัดกาญจนบุรีมีโรงงานผลิตน้ำตาล 10 แห่ง และมีพื้นที่ปลูกอ้อย 400,000 ไร่ ซึ่งมีความเหมาะสม เพราะขณะนี้มีชาวไร่อ้อยส่วนหนึ่งเผาอ้อยเพื่อตัด เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน และมีชาวไร่อ้อยที่ใช้รถตัดอ้อยอยู่พอสมควร

โดยอุตสาหกรรมจังหวัดจะทำงานร่วมกับทรัพยากรจังหวัด ถ้าประสบความสำเร็จ ก็จะขยายการห้ามตัดอ้อยเด็ดขาดไปยังจังหวัดอื่นๆ ต่อไป เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในระยะยาว