5 อันดับ ค่า PM2.5 สูงสุดในพื้นที่ ภาคเหนือ กทม. และปริมณฑล

วันที่ 30 มี.ค. 2562 เวลา 04:40 น.

Views

Update ค่า PM2.5 สูงสุดในพื้นที่ภาคเหนือ
- ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 220 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 175 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 141 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 131 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 116 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร       38 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพปานกลาง
- ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร                          30 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดี
- ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ       26 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดี
- ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร                      25 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดีมาก
- แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร                    25 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดีมาก

Tag : สนามข่าว 7 สี ฝุ่นละออง PM2.5 ฝุ่นละออง