เชียงใหม่อากาศแย่ ติดอันดับ 1 โลก

วันที่ 30 มี.ค. 2562 เวลา 14:07 น.

Views

เว็บไซต์ AirVisual จับอันดับค่า World AQI Ranking โดยในเวลา 13.43 น. เชียงใหม่ ติดอันดับ 1 ของโลก โดยค่า AQI อยู่ที่  467

ขณะที่ กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ เวลา 09.00 น. พบว่า ค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานทุกพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี – มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดง 9 พื้นที่ (คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ) สีส้ม 5 พื้นที่ (คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) และสีเขียว 1 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดี)

ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 36 - 239 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)
ค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 69 – 279 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.)

กรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่ปริมาณฝุ่นละอองมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก ใจมีเสียงวี้ด ใจสั่น คลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ แน่นหน้าอก ให้รีบพบแพทย์ ผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างน้อย 5 วัน

Tag : เชียงใหม่ ฝุ่นละออง อากาศแย่