News

ปชช.แห่ซื้อเสื้อสีเหลืองและเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประชาชนไปเข้าแถวต่อคิวซื้อเสื้อเหลือง และเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รอบปฐมฤกษ์ของการเปิดจำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลือง จำนวน 20,000 ตัว และเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 10,000 เข็ม ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มารอต่อคิวตั้งแต่ช่วงเช้ามืด ที่หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์

จัดจำหน่ายโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่ 05.00 น. และเปิดให้ซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองได้ไม่เกินคนละ 2 ตัว ราคาตัวละ 290 บาท ส่วนเข็มที่ระลึกฯ จำหน่าย 10,000 เข็ม ซื้อได้ คนละ 1 เข็ม ๆ ละ 300 บาท

ขณะที่ นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เผย เสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ ชุดนี้ จัดทำเป็นต้นแบบไม่ได้ผูกขาด ตอนนี้ มี 315 องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ยื่นขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ฯ ไปติดเสื้อโปโล เสื้อเชิ้ต

ล่าสุด สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้อนุญาตและพิจารณาให้ขายตามเนื้อผ้า และราคาที่ไม่แพง คาดว่าจะมีการผลิตเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์กว่า 3 ล้านตัว เข้าสู่ตลาด เพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่จะสวมเสื้อเหลืองเทิดพระเกียรติ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก