Green Report : ไฟป่า...ฆ่าสัตว์ป่าจำนวนมาก

วันที่ 1 เม.ย. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ไม่เพียงสร้างความสูญเสียทำลายพื้นที่ป่า ไฟป่ายังฆ่าชีวิตสัตว์ป่านับไม่ถ้วน

ภาคเหนือ มีผืนที่ป่ารวมแล้วกว่า 38.5 ล้านไร่ มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ ราว 50 เปอร์เซ็นต์ของสัตว์ป่าในประเทศไทย ซึ่งไฟป่าที่เกิดขึ้นใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ขณะนี้ไฟได้ลุกลามครอบคลุมพื้นที่แล้วประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ป่าทั้งหมด

ไฟป่าที่เกิดขึ้น มีลักษณะเป็นไฟป่าบริเวณผิวดิน แม้จะลุกลามช้า แต่สร้างความเสียหายให้กับต้นไม้ขนาดเล็ก ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ 5 ปี สาเหตุหลักๆ ยังคงเป็นเพราะการเผาแล้วลามเข้าพื้นที่ป่า

นี่เป็นภาพสัตว์ป่าที่ถูกไฟคลอกตาย ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่ช้า สัตว์ใต้ดิน สัตว์ผิวดิน และสัตว์บนต้นไม้ ซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟป่าแล้วพบซากสัตว์เหล่านี้หนีไฟป่าไม่ทันจำนวนมาก เช่น นกยูง เก้ง และกวาง

และที่น่าเสียดาย สัตว์หลายชนิดเป็นสัตว์ประจำถิ่น เช่น เต่าปูลูที่พบได้พื้นที่สูงในภาคเหนือ ตายจากไฟป่าจำนวนมากจนถูกหยิบยกมาเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดไฟป่า นอกจากนี้ ยังมีสัตว์หายากถูกไฟเผาตาย จนหลายภาคส่วนกังวลว่าจะสูญพันธุ์

ขณะที่นักวิชาการด้านป่าไม้ มองว่า ไฟป่าที่เกิดขึ้นในบ้านเรา ถึงแม้ยังจะไม่ส่งผลกระทบให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ หรือย้ายถิ่นฐานไปที่อื่น แต่ในอนาคตหากยังมีสถานการณ์รุนแรง เป็นไปได้ว่าจะมีสัตว์หายากสูญพันธุ์ไปจากการตายและสภาพป่าที่เปลี่ยนแปลง และเสื่อมโทรมลง

พื้นที่ที่ถูกไฟป่าเผาทำลาย เปรียบเสมือนพื้นที่เปราะบาง ที่ทำให้หน้าดินโล่ง เมื่อเกิดลมพัดแรง หรือฝนตกหนัก ก็จะทำให้หน้าดินพังทลาย และเกิดดินไหลได้ง่าย ยิ่งช่วงฤดูแล้งเช่นนี้ มีปัจจัยเกิดไฟป่าได้ง่าย จึงอยากขอความร่วมมือหยุดเผา หยุดทำลายป่าไม้ เพื่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่สมบูรณ์

ล่าสุด ได้สั่งกำชับพื้นที่ที่ถูกไฟป่า อาจมีความสุ่มเสี่ยงให้เกิดการบุกรุกของกลุ่มคน หรือ นายทุนได้ ต้องตรวจตราและเข้มงวดไม่ให้มีการบุกรุก        
     

ขอบคุณ Facebook : ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่,กรมอุทยานฯ
ขอบคุณ Facebook : อรรถพล เจริญชันษา

Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report