รายงานพิเศษ : เปิดเส้นทางทุจริตเงินอุดหนุนปอเนาะ

วันที่ 1 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

เสียงสะท้อนจากครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับเงินเดือนเพียงเดือนละ 6,000-9,000 บาท ทั้งที่จบการศึกษาปริญญาตรี
              
หลังมีการตรวจสอบ โรงเรียนก็โอนเงินเดือนเต็มจำนวน 15,000 บาท เพียงไม่นานก็มีการหักเหมือนเดิม แต่ครูต้องเบิกเงินคืนโรงเรียนเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกับคำชี้แจงว่าหักเพื่อสมทบทุนจ้างครูไม่ได้บรรจุ
              
ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การศึกษาของนักเรียน และอดสงสัยไม่ได้ว่าอาจมีเรื่องของเงินทอนเงินอุดหนุนเกี่ยวข้องหรือไม่ แต่ครูยังมีจิตวิญญาณและจรรยาบรรณความเป็นครู ตั้งใจสอนหนังสือให้ดีที่สุด
              
ข้อมูลจาก DSI (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) พบผู้บริหารโรงเรียนแต่ละแห่งมีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริต เช่น ปลอมแปลงเอกสารขอรับเงินอุดหนุน ปลอมเอกสารโครงการเพื่อการศึกษา บางรายใช้อิทธิพลบีบบังคับครูให้บริจาคเงินและนำเงินอุดหนุนไปใช้จ่ายส่วนตัว
              
บางคนตั้งเงินเดือนตัวเองกับบุคคลใกล้ชิดในอัตราสูง และบางโรงเรียนนำชื่อผู้ที่ไม่ได้เป็นครูแล้ว หรือครูผี และนักเรียนที่ไม่ได้เป็นนักเรียน หรือนักเรียนผี ไปลงชื่อรับเงินสนับสนุน
              
แต่ละกระบวนการมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสถาบันการเงิน สำนักงานการศึกษาเอกชน ร้านจำหน่ายเครื่องเขียน และสำนักงานบัญชีเอกชน ซึ่งพบว่าเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2561 รัฐอุดหนุนงบประมาณจำนวน 333,400,000 บาท แต่กลับพบเงินอุดหนุนถูกทุจริตหายไปกว่า 40 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเมื่อมีการเสนอจากพื้นที่มายังกระทรวงศึกษาธิการ ก็จะมีผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ พยายามแก้ไขกฎและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สอดรับการดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว ซึ่งล่าสุด DSI ได้สอบสวนเรื่องดังกล่าว และเตรียมรับเป็นคดีพิเศษแล้ว

Tag : เกาะติดข่าวดัง