News

ไม่จริง!! กำนันแจงคลิปนับคะแนนไม่โชว์บัตร เป็นการนับทวนใหม่ครั้งที่ 2

ความคืบหน้ากรณีสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปวิดีโอเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งแห่งหนึ่ง หยิบบัตรเลือกตั้งขึ้นมานับคะแนน โดยไม่ชูบัตรเลือกตั้งให้เห็นทั่วกันจนนำมาสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย ต่อมา กกต.(คณะกรรมการการเลือกตั้ง) ได้สั่งตรวจสอบพบว่า เป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 12 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว และยืนยันว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ กกต.และสั่งไต่สวนเรื่องดังกล่าว

ล่าสุดวันนี้ (1 เม.ย.) นายศรีวิกรณ์ ภักดี กำนันตำบลวังทอง ประธานกรรมการหน่วยเลือกตั้งที่ 12 ซึ่งเป็นบุคคลในคลิปที่ปรากฏ ออกมาชี้แจงในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งพาลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้งที่มีการนับคะแนน

นายศรีวิกรณ์ ชี้แจงว่า ได้ส่งคลิปให้ กกต.จังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งอธิบายเบื้องต้นแล้วว่า วันเกิดเหตุ 24 มีนาคมที่ผ่านมา หน่วยเลือกตั้งที่ 12 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว มีตัวเขาเป็นประธานกรรมการ, มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอีก 4 คน, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คน และผู้สังเกตการณ์ตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ 2 คน, ผู้แทน กกต.จากนักศึกษารักษาดินแดน 2 คน และชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งร่วมนับคะแนน

หลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17.00 น.เขาและกรรมการได้นับคะแนนเปิดเผยทีละบัตร มีการโชว์บัตรเลือกตั้งให้ชาวบ้านและผู้สังเกตการณ์ดูทุกบัตร จนไม่มีบัตรเหลือในหีบ จากนั้นจึงตรวจนับบัตร เพื่อตรวจสอบบัตรที่ใช้กับขั้วบัตรที่ใช้ไปแล้ว รวมทั้งตรวจสอบคะแนนบนแผ่นขีดบนกระดาน

พบมีบัตรดี 455 ใบ บัตรเสีย 18 ใบ รวมบัตรที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 473 ใบ โดยแผ่นขีดบนกระดานนับได้ 456 คะแนน รวมกับบัตรเสีย 18 คะแนน รวมเป็น 474 คะแนน ทำให้จำนวนบัตรที่ใช้กับคะแนนที่ขีดไม่ตรงกัน จึงนับทวนใหม่เป็นครั้งที่ 2 โดยทำต่อหน้าผู้สังเกตการณ์