Green Report : ล้อมคอกไฟไหม้บ่อขยะปีนี้

วันที่ 2 เม.ย. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

เพียงแค่ต้นปี กรมควบคุมมลพิษได้รับรายงานแล้วว่ามีบ่อขยะเกิดไฟไหม้แล้วทั่วประเทศ ประมาณ 4 - 5 แห่ง เช่นที่จังหวัดลำปาง เกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะ โดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าเชื้อเพลิงใต้ดินจะคุขึ้นมา จนมีกลุ่มควันปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง และปัจจุบันบ่อขยะแห่งนี้ได้ติดป้ายปรับปรุงและห้ามนำขยะมาทิ้งแล้ว หลังเปิดใช้งานมากว่า 30 ปี

จังหวัดลำปางเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดเก็บและกำจัดขยะ โดยให้นำมาไว้ที่ศูนย์กำจัดขยะครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ยังสามารถรองรับขยะเพิ่มได้อีกวันละ 150 ตันต่อวัน

ล่าสุด กรมควบคุมมลพิษสำรวจบ่อขยะทั่วประเทศ ที่อาจเกิดไฟไหม้ในช่วงฤดูแล้งนี้ได้ พบจำนวน 110 แห่งทั่วประเทศ ที่อาจได้รับผลพวงจากสภาพอากาศแห้งแล้ง โดยที่ขยะเป็นแหล่งเชื้อเพลิงเอื้อต่อการเกิดไฟไหม้ได้

กรมควบคุมมลพิษ ได้ทำหนังสือแจ้งกำชับไปยังจังหวัด ท้องถิ่น ให้เพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังบ่อขยะให้มากขึ้น โดยเฉพาะจุดที่เคยเกิดเหตุไฟไหม้แล้ว

บ่อขยะใกล้ชุมชน ใกล้พื้นที่เกษตรกรรม ที่อาจลุกลามเข้าไปยังบ่อขยะ บ่อขยะที่อยู่ห่างไกล ขอให้เพิ่มความระมัดระวังตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ให้ใครเข้าไปคุ้ยเขี่ยขยะ และต้องจัดเตรียมรถน้ำไว้ให้พร้อม

บ่อขยะที่ถูกไฟไหม้ ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และก๊าซพิษอื่นๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้จากขยะ และมลพิษจากน้ำเสียที่ใช้ดับไฟ

การดับไฟไหม้บ่อขยะต้องใช้วิธีการคุ้ยด้านล่างขึ้นมาดับ เพื่อไม่ให้ลุกลามขึ้นอีก ซึ่งเป็นวิธีที่ยากลำบาก ดังนั้นหากใครพบเห็น มีควัน กลิ่นไหม้ มีไอร้อนมากกว่าปกติ หรือมีน้ำมันสีดำไหลออกมาจากบ่อขยะ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที หรือโทรติดต่อ 1650 กรมควบคุมมลพิษ


Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report