News

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เชียงใหม่ บัญชาการดับไฟป่า

รายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่ : นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ บัญชาการการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่ยังคุกรุ่นต่อเนื่องบนดอยหลวงเชียงดาว ย้ำต้องดำเนินการให้ได้ภายใน 7 วัน ขณะที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวหวังหมอกควันหมดก่อนสงกรานต์...