News

อ.เจษฎา ย้อนบิ๊กแดง คสช.ต่างหากที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง

จากกรณีที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กล่าวเปิดใจถึงสถานการณ์การเมืองในขณะนี้  โดยตอนหนึ่งระบุว่า "ขอร้องนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ที่ไปเรียนต่างประเทศ บางท่านได้ทุนราชการ ทุนจากในวัง ท่านเรียนระบอบประชาธิปไตย ที่ใดไม่ว่า แต่ระบอบประชาธิปไตยในโลกนี้ เขามีวัฒนธรรมของตัวเองแตกต่างกัน เมื่อเราไปเรียนก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับประเทศอื่นๆ ย้อนถาม คสช. เป็นเผด็จการจริงหรือไม่อยากจะยกตัวอย่างประเทศอื่นที่เขาเผด็จการจริงๆ นี่คือวัฒนธรรมระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ ขอให้รักกันเถิด

นำความรู้ระบอบประชาธิปไตยของเขามา ต้องดูด้วย ไม่ใช่พยายามเปลี่ยนแปลง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่าเอาซ้ายจัดมา แล้วดัดจริต นี่คือแผ่นดินที่บรรพบุรุษ เสียเลือดเนื้อ ขอฝากรักกันเถอะ หยุดวาทกรรมการเมือง ในเมื่อกรรมการตัดสินแล้ว ขอให้อยู่เกมใครเกมมัน เป็นไปตามครรลอง ล้างแค้นกันไปมา ก็ไม่มี วันจบ" นั้น

รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย ได้แชร์ลิงก์ข่าวเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว พร้อมแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก "Jessada Denduangboripant" โดยระบุว่า คนที่เปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ใช่นักวิชาการนะครับ แต่เป็น คสช. ต่างหากที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง จาก "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" กลายเป็น "ระบอบเผด็จการทหาร"