News

ผบ.ทบ.เปิดใจสถานการณ์การเมือง วอนเลิกใช้วาทกรรม เผด็จการ-ประชาธิปไตย

ผู้บัญชาการทหารบก ขอเลิกใช้วาทกรรม เผด็จการ-ประชาธิปไตย แบ่งแยกประชาชน พร้อมขออย่าเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

เป็นการชี้แจงให้ประชาชนและนิสิต นักศึกษา เข้าใจว่าหลังการเลือกตั้งทุกฝ่ายควรเคารพกติกา และไปสู่กันในรัฐสภา ไม่ใช้วาทกรรมเผด็จการ-ประชาธิปไตย แบ่งแยกประชาชน พร้อมขอนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ เข้าใจด้วยว่าประเทศไทยมีระบอบประชาธิปไตยแบบไทย ๆ อย่าดัดจริตเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ขณะที่ วันนี้ กกต.ชี้แจงอีกหลายประเด็น เช่นบัตรลงคะแนนนิวซีแลนด์ที่มาไม่ทันนับคะแนนก็ต้องถือว่าจบ เหมือนส่งสลากชิงโชคที่จับรางวัลไปแล้ว พร้อมปฏิเสธข่าวออกใบเหลืองใบแดง 117 เขต และระบุว่าสูตรคำนวณ สส.บัญชีรายชื่อจะชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจว่า กกต.ทำด้วยความโปร่งใส รอบคอบ สุจริต เที่ยงธรรม