News

เดินหน้าประเทศไทย : กระทรวงใหม่เพื่ออุดมศึกษาไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

เดินหน้าประเทศไทย : กระทรวงใหม่เพื่ออุดมศึกษาไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
พิธีกร : กรองแก้ว ชัยกฤษ