เดินหน้าประเทศไทย : กระทรวงใหม่เพื่ออุดมศึกษาไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

วันที่ 2 เม.ย. 2562 เวลา 18:02 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : กระทรวงใหม่เพื่ออุดมศึกษาไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
พิธีกร : กรองแก้ว ชัยกฤษ

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 2 เมย 62 กระทรวงใหม่เพื่ออุดมศึกษาไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กรองแก้ว ชัยกฤษ