News

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ 45

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันนี้เสนอตอน "แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสตูล"