Green Report : 7 สีปันรักให้โลก ดำน้ำเก็บขยะทะเลชุมพร

วันที่ 3 เม.ย. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

โครงการ 7 สีปันรักให้โลก นำนักแสดง ฮาน่า ลีวิส, มิ้นท์ บารมิตา ผู้ประกาศข่าว หนุ่ม อนุวัต และบัว บัวบูชา ไปร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร พร้อมกับนักดำน้ำจิตอาสา TRASH HERO ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ "ดำน้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเล" เก็บขยะทำความสะอาดบริเวณชายหาดทุ่งวัวแล่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และร่วมปล่อยเต่าคืนชีวิตสู่ท้องทะเล

ภารกิจหลักของการเก็บขยะครั้งนี้ คือ การดำลงสู่ท้องทะเล เพื่อสำรวจและเก็บขยะหลากหลายชนิดจากใต้ทะเลขึ้นสู่บนบก มีจุดเป้าหมายที่บริเวณเกาะง่ามน้อย ง่ามใหญ่ และกองหินแพ

แม้เราจะพบขยะทะเล พวกอวน ถุงพลาสติก อยู่บ้าง แต่เป็นที่น่ายินดีที่ปีนี้ลดลงมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความร่วมมือของนักดำน้ำ ที่หากพบขยะจะเก็บขึ้นมาทันที

ขยะทะเลเป็นปัญหาระดับโลก ดังนั้นไปท่องเที่ยวกันแล้วช่วยกันเก็บขยะ ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook : CH7HD Social Care

Tag : Green Report