คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง ตอนที่ 2

วันที่ 3 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเกาะสีชัง เริ่มตรวจวัดระดับน้ำในแต่ละวัน หลังชาวบ้านตั้งข้อสังเกต น้ำระเหยออกจากอ่างเก็บน้ำเร็วผิดปกติ เกิดจากการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างที่ใช้เงินแผ่นดินกว่า 30 ล้านบาท จัดทำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 แต่เก็บกักน้ำไม่ได้หรือไม่ นำไปสู่การลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกัน วันที่ 16 สิงหาคม 2560

คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ติดตามเรื่องนี้วันที่ 28 มีนาคม พบว่าน้ำแห้งอ่าง แต่ยังมีหญ้าขึ้นให้เห็น โดยอ่างเก็บน้ำเดิมเป็นอ่างดินปูทับด้วยวัสดุกันซึมและหินเรียงทับอีกชั้น หลังปรับปรุงเปลี่ยนวัสดุกันซึมใหม่เป็นแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ ปรับเกลี่ยดินและปูบล็อกตัวไอทับ

น้ำระเหยเร็วผิดปกติหรือไม่และมาจากสาเหตุใด ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบ แต่การพิสูจน์ต้องมีน้ำกักเก็บในอ่าง...

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7