News

จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 1 แห่ง

การประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต่างจังหวัด 107 แห่ง ประกอบพิธีวันที่ 6 เม.ย. ส่วน กทม. 1 แห่ง ประกอบพิธีวันที่ 12 เม.ย. 62ได้กำหนดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ฤกษ์เวลา 11.52 -12.38 น. ณ แหล่งน้ำศักดิ์ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ

จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

-หอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
-วังเทวดา จ.กระบี่
-แม่น้ำสามประกอบ จ.กาญจนบุรี
-กุดน้ำกิน จ.กาฬสินธุ์
-บ่อสามแสน จ.กำแพงเพชร
-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) จ.ขอนแก่น
-ปากน้ำโจ้โล้ (คลองท่าลาด) จ.จันทบุรี
-สระเจ้าคุณเฒ่า วัดเขาบางทราย จ.ชลบุรี
-แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดธรรมามูลวรวิหาร จ.ชัยนาท
-บ่อน้ำทิพย์ถ้ำเขาพลู จ.ชุมพร

-บ่อน้ำทิพย์ จ.เชียงราย
-แม่น้ำตรัง บริเวณท่าน้ำวัดประสิทธิชัย จ.ตรัง
-น้ำตกธารมะยม จ.ตราด
-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตาก
-สระน้ำจันทร์ (สระบัว) จ.นครปฐม
-สระบ้ำมูรธาภิเษก (บ่อน้ำพระอินทร์) จ.นครพนม
-ต้นน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา
-บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
-กลางแม่น้ำเจ้าพระยาเบื้องหน้าบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จ.นนทบุรี
-แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดกลาง จ.บุรีรัมย์

-แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดศาลเจ้า จ.ปทุมธานี
-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บ่อน้ำทิพย์) จ.ประจวบคีรีขันธ์
-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดตูม จ.พระนครศรีอยุธยา
-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำน้ำผุด จ.พังงา
-แม่น้ำน่านบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง จ.พิจิตร
-สระสองห้อง จ.พิษณุโลก
-ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ จ.เพชรบุรี
-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) จ.ภูเก็ต
-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (หนองดูน) จ.มหาสารคาม
-น้ำตกศักดิ์สิทธิ์ จ.มุกดาหาร

-ถ้ำปลา จ.แม่ฮ่องสอน
-ท่าคำทอง จ.ยโสธร
-สระแก้ว สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ จ.ยะลา
-สระชัยมงคล จ.ร้อยเอ็ด
-บ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน จ.ระนอง
-วังสามพญา จ.ระยอง
-สระโกสินารายณ์ จ.ราชบุรี
-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดกวิศราราม จ.ลพบุรี
-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวี) จ.ลำปาง
-ดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ จ.ลำพูน

-น้ำจากถ้ำเพียงดินภายในถ้ำวัดผาปู่ จ.เลย
-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ปราสาทสระกำแพงน้อย จ.ศรีสะเกษ
-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ "ภูน้ำลอด"จ.สกลนคร
-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อ จ.สงขลา
-บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย จ.สตูล
-แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
-แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คลองดาวดึงษ์ จ.สมุทรสงคราม
-แหล่งน้ำคลองดำเนินสะดวก จ.สมุทรสาคร
-สะแก้ว - สระขวัญ จ.สระแก้ว
-แม่น้ำป่าสักบริเวณบ้านท่าราบ จ.สระบุรี

-สระน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดโพธิ์เก้าต้น จ.สิงห์บุรี
-แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จ.สุราษฎร์ธานี
-สระโบราณ จ.สุรินทร์
-สระมุจลินท์ (สระพญานาค) จ.หนองคาย
-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดศรีคูณเมือง จ.หนองบัวลำภู
-แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร จ.อ่างทอง
-อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (อ่างเก็บน้ำห้วยปลาแดก) จ.อำนาจเจริญ
-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด จ.อุดรธานี
-บ่อน้ำทิพย์ จ.อุตรดิตถ์
-บ่อน้ำโจ้ก จ.อุบลราชธานี