จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 2 แห่ง

วันที่ 3 เม.ย. 2562 เวลา 19:04 น.

Views

การประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต่างจังหวัด 107 แห่ง ประกอบพิธีวันที่ 6 เม.ย. ส่วน กทม. 1 แห่ง ประกอบพิธีวันที่ 12 เม.ย. 62ได้กำหนดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ฤกษ์เวลา 11.52 -12.38 น. ณ แหล่งน้ำศักดิ์ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ

จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 2 แห่ง

-จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดไพรีพินาศ และชีผุด แม่น้ำชี
-จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ น้ำแบ่ง และน้ำตกสิรินธร
-จังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ พื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำพระ
-จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ บ่อน้ำหน้าโบราณสถานรอยพระพุทธบาทคู่ และโบราณสถานสระแก้ว
-จังหวัดพะเยา ได้แก่ ขุนน้ำแม่ปืม และน้ำตกคะ (น้ำคะ)
-จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ สระแก้ว และสระขวัญ
-จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ แม่น้ำสะแกกรัง และสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม

Tag : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก