News

จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แห่ง

การประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต่างจังหวัด 107 แห่ง ประกอบพิธีวันที่ 6 เม.ย. ส่วน กทม. 1 แห่ง ประกอบพิธีวันที่ 12 เม.ย. 62ได้กำหนดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ฤกษ์เวลา 11.52 -12.38 น. ณ แหล่งน้ำศักดิ์ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ

จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหน้าพระลาน
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเสมาเมือง
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเสมาไชย
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดประตูขาว
แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ห้วยเขามหาชัย
แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ห้วยปากนาคราช